BTC "The Dreamers" lên tiếng về việc đưa người mẫu không chuyên vào show diễn

Top 8 HH Trái Đất Nam Em. Ảnh: T.L
Top 8 HH Trái Đất Nam Em. Ảnh: T.L
Top 8 HH Trái Đất Nam Em. Ảnh: T.L