Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Brad Pitt bị điều tra vì có hành vi bạo lực với các con