Brad Pitt - Angelina ly hôn, tượng sáp cũng “ngậm ngùi” tách đôi