Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

"Bội thực" show hẹn hò và loạt lùm xùm kéo theo