Bộ Văn hóa đang thanh tra toàn diện cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu 2018

Hoa hậu Kỳ Duyên và MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên trong buổi họp báo ra mắt cuộc thi Hoa hậu biển Việt Nam toàn cầu tại Hà Nội.
Hoa hậu Kỳ Duyên và MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên trong buổi họp báo ra mắt cuộc thi Hoa hậu biển Việt Nam toàn cầu tại Hà Nội.
Hoa hậu Kỳ Duyên và MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên trong buổi họp báo ra mắt cuộc thi Hoa hậu biển Việt Nam toàn cầu tại Hà Nội.
Lên top