Bộ trang phục dân tộc "cà kheo" nguy hiểm của Thái Lan tại Miss Universe

Bộ trang phục yêu cầu người mặc phải biết đi cà kheo của Thái Lan. Ảnh: ST
Bộ trang phục yêu cầu người mặc phải biết đi cà kheo của Thái Lan. Ảnh: ST
Bộ trang phục yêu cầu người mặc phải biết đi cà kheo của Thái Lan. Ảnh: ST
Lên top