Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

"Bỏ thi bikini là sự thiệt thòi cho hoa hậu"

Bà Phạm Kim Dung (váy hồng, giữa) cùng dàn người đẹp Hoa hậu Việt Nam
Bà Phạm Kim Dung (váy hồng, giữa) cùng dàn người đẹp Hoa hậu Việt Nam