Bỏ mặc ồn ào đại gia cầu hôn, Hà Hồ rạng rỡ xuất hiện bên học trò