"Bố già" - Trấn Thành đạt kỉ lục 400 tỉ đồng, dự kiến đem chiếu quốc tế

Bố già của Trấn Thành lập kỷ lục mới. Ảnh: NSX.
Bố già của Trấn Thành lập kỷ lục mới. Ảnh: NSX.
Bố già của Trấn Thành lập kỷ lục mới. Ảnh: NSX.
Lên top