"Bố già" của Trấn Thành và những "hạt sạn" đáng tiếc

Tạo hình của Trấn Thành trong "Bố già". Ảnh: NSX.
Tạo hình của Trấn Thành trong "Bố già". Ảnh: NSX.
Tạo hình của Trấn Thành trong "Bố già". Ảnh: NSX.
Lên top