Bỏ các bảng xếp hạng, Tiêu Chiến, Dương Tử, Vương Nhất Bác giảm vị thế

Dương Tử, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có mất vị thế khi các bảng xếp hạng phải hủy bỏ? Ảnh: Xinhua.
Dương Tử, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có mất vị thế khi các bảng xếp hạng phải hủy bỏ? Ảnh: Xinhua.
Dương Tử, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có mất vị thế khi các bảng xếp hạng phải hủy bỏ? Ảnh: Xinhua.
Lên top