Blackpink vừa lập một kỉ lục mới mà BTS khó có thể "sang bằng"

Blackpink có kỉ lục mới trước BTS. Ảnh: Xinhua.
Blackpink có kỉ lục mới trước BTS. Ảnh: Xinhua.
Blackpink có kỉ lục mới trước BTS. Ảnh: Xinhua.
Lên top