Blackpink vừa làm đại sứ, BTS cũng không kém khi lập thành tích khủng khác

Blackpink và BTS có bước tiến trong chặng đầu năm 2021. Ảnh: MV.
Blackpink và BTS có bước tiến trong chặng đầu năm 2021. Ảnh: MV.
Blackpink và BTS có bước tiến trong chặng đầu năm 2021. Ảnh: MV.
Lên top