Blackpink tiếp tục thống lĩnh YouTube, dù chưa ra sản phẩm mới như BTS

Blackpink và BTS so kè kỷ lục YouTube. Ảnh: Xinhua.
Blackpink và BTS so kè kỷ lục YouTube. Ảnh: Xinhua.
Blackpink và BTS so kè kỷ lục YouTube. Ảnh: Xinhua.
Lên top