Blackpink, Red Velvet đang trở lại mạnh mẽ trước TWICE

Blackpink, Red Velvet trở lại mạnh mẽ trước TWICE. Ảnh: Xinhua.
Blackpink, Red Velvet trở lại mạnh mẽ trước TWICE. Ảnh: Xinhua.
Blackpink, Red Velvet trở lại mạnh mẽ trước TWICE. Ảnh: Xinhua.
Lên top