Blackpink quyết liệt và trưởng thành như thế nào với sự trở lại lần này?

Blackpink trở lại mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Ảnh: Cắt MV
Blackpink trở lại mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Ảnh: Cắt MV
Blackpink trở lại mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Ảnh: Cắt MV
Lên top