Blackpink cùng lúc lập đến 4 kỷ lục, vượt xa BTS, TWICE, Red Velvet

Blackpink có đến 4 kỷ lục mới. Ảnh: Xinhua.
Blackpink có đến 4 kỷ lục mới. Ảnh: Xinhua.
Blackpink có đến 4 kỷ lục mới. Ảnh: Xinhua.
Lên top