Blackpink, BTS, TWICE đóng góp cho công ty thế nào ở việc bán album?

BTS, Blackpink, TWICE có nhiều đóng góp cho công ty chủ quản ở việc bán album. Ảnh: MV.
BTS, Blackpink, TWICE có nhiều đóng góp cho công ty chủ quản ở việc bán album. Ảnh: MV.
BTS, Blackpink, TWICE có nhiều đóng góp cho công ty chủ quản ở việc bán album. Ảnh: MV.
Lên top