Blackpink, BTS, SNSD, BIGBANG có những thành viên solo thành công ra sao?

Jennie - Blackpink, Suga- BTS, Taeyeon - SNSD, G-Dragon -BIGBANG có nhiều thành tích khi solo. Ảnh: MV.
Jennie - Blackpink, Suga- BTS, Taeyeon - SNSD, G-Dragon -BIGBANG có nhiều thành tích khi solo. Ảnh: MV.
Jennie - Blackpink, Suga- BTS, Taeyeon - SNSD, G-Dragon -BIGBANG có nhiều thành tích khi solo. Ảnh: MV.
Lên top