Binz, Jack, Võ Đăng Khoa tranh giải Châu Á ATA: Cơ hội nào để chiến thắng?

Jack, Binz và Võ Đăng Khoa được cử tranh giải ATA lần thứ 25. Ảnh: BTC.
Jack, Binz và Võ Đăng Khoa được cử tranh giải ATA lần thứ 25. Ảnh: BTC.
Jack, Binz và Võ Đăng Khoa được cử tranh giải ATA lần thứ 25. Ảnh: BTC.
Lên top