Biến tranh thành gạo qua triển lãm "Cây đời mãi xanh"

Bức tranh “Cây đời mãi xanh” của họa sĩ Vũ Mười gợi mở nhiều suy tưởng về con người và triết lý sống. Ảnh: BTC
Bức tranh “Cây đời mãi xanh” của họa sĩ Vũ Mười gợi mở nhiều suy tưởng về con người và triết lý sống. Ảnh: BTC
Bức tranh “Cây đời mãi xanh” của họa sĩ Vũ Mười gợi mở nhiều suy tưởng về con người và triết lý sống. Ảnh: BTC
Lên top