Bích Phương vượt mặt Sơn Tùng M-TP trong bảng đề cử Làn sóng xanh 2018