Bích Phương đánh dấu sự trở lại với hình ảnh "bỏng mắt"

Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Lên top