Bi Rain làm “ông bầu”, ra mắt nhóm nhạc Ciipher

Bi Rain tiết lộ về kế hoạch cho ra mắt nhóm nhạc do chính mình quản lý và đào tạo.  Ảnh nguồn: Xinhua.
Bi Rain tiết lộ về kế hoạch cho ra mắt nhóm nhạc do chính mình quản lý và đào tạo. Ảnh nguồn: Xinhua.
Bi Rain tiết lộ về kế hoạch cho ra mắt nhóm nhạc do chính mình quản lý và đào tạo. Ảnh nguồn: Xinhua.
Lên top