Bị nghệ sĩ Xuân Hương kiện, Trang Trần: “Không sai thì tôi không bao giờ nhận!”

Lên top