Bị Lệ Quyên đánh giá thấp, Giang Hồng Ngọc phản ứng ra sao?