Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bị Lệ Quyên đánh giá thấp, Giang Hồng Ngọc phản ứng ra sao?