Bi kịch của Lê Phương ở "Thương con cá rô đồng": Gả em gái cho người yêu

Lê Phương khóc nghẹn khi gả em gái cho người yêu trong "Thương con cá rô đồng". Ảnh: ĐPCC.
Lê Phương khóc nghẹn khi gả em gái cho người yêu trong "Thương con cá rô đồng". Ảnh: ĐPCC.
Lê Phương khóc nghẹn khi gả em gái cho người yêu trong "Thương con cá rô đồng". Ảnh: ĐPCC.
Lên top