Bị Hoa hậu Đại dương 2017 gián tiếp xúc phạm, Nguyễn Thị Thành đáp trả