Bị cho là xúi giục bạo lực, Đàm Vĩnh Hưng sẽ ẩn danh trong 3 tháng?

Lên top