Bất hợp lý trạm thu phí BOT
Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bị cho là “diễn sâu”, Noo Phước Thịnh lên tiếng thanh minh