"Bây giờ, chúng ta đang chia tay" thu hút khi Song Hye Kyo đã chịu hẹn hò

Song Hye Kyo đồng ý hẹn hò trong tập mới "Bây giờ, chúng ta  đang chia tay". Ảnh: NSX.
Song Hye Kyo đồng ý hẹn hò trong tập mới "Bây giờ, chúng ta đang chia tay". Ảnh: NSX.
Song Hye Kyo đồng ý hẹn hò trong tập mới "Bây giờ, chúng ta đang chia tay". Ảnh: NSX.
Lên top