Bất ngờ với ý nghĩa tên phim "Hoa hồng trên ngực trái"

Lên top