Bất chấp lệnh cấm, nữ hoàng nhạc pop vẫn tới 4 quốc gia trong 3 tuần

Madonna cùng bạn trai và các thành viên khác với lịch trình di chuyển hơn 18.000km qua 5 quốc gia giữa đại dịch COVID-19. Ảnh: Instagram
Madonna cùng bạn trai và các thành viên khác với lịch trình di chuyển hơn 18.000km qua 5 quốc gia giữa đại dịch COVID-19. Ảnh: Instagram
Madonna cùng bạn trai và các thành viên khác với lịch trình di chuyển hơn 18.000km qua 5 quốc gia giữa đại dịch COVID-19. Ảnh: Instagram
Lên top