Bảo Thanh cover ca khúc nhạc phim "Về nhà đi con" ngày Gia đình Việt Nam

Anh Thư trong "Về nhà đi con". Ảnh: ST
Anh Thư trong "Về nhà đi con". Ảnh: ST
Anh Thư trong "Về nhà đi con". Ảnh: ST
Lên top