Bảo Như bức xúc vì Mai Phương phải chụp hình với những người trao tiền hỗ trợ