Báo Hàn Quốc thông tin chính thức về ngày trở lại của Black Pink

Nhóm nhạc Black Pink. Ảnh: Knet
Nhóm nhạc Black Pink. Ảnh: Knet
Nhóm nhạc Black Pink. Ảnh: Knet
Lên top