Bảo Anh lên tiếng phân trần khi bị “ném đá” vì khoác khăn lông chồn