Bằng Kiều: "Tôi tin Việt Nam có sức mạnh, đoàn kết để chiến thắng dịch"

Bằng Kiều tin tưởng Việt Nam sẽ sớm kiểm soát được dịch bệnh. Ảnh: NVCC.
Bằng Kiều tin tưởng Việt Nam sẽ sớm kiểm soát được dịch bệnh. Ảnh: NVCC.
Bằng Kiều tin tưởng Việt Nam sẽ sớm kiểm soát được dịch bệnh. Ảnh: NVCC.
Lên top