Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bằng Kiều mặc hàng hiệu, “bắn” thuốc lào thảnh thơi giữa Hồ Gươm