Bằng Kiều mặc hàng hiệu, “bắn” thuốc lào thảnh thơi giữa Hồ Gươm