Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bằng Kiều bối rối hát sai lời trong lần lên sóng trực tiếp sau 20 năm