“Bản sao Chi Pu” khiến Trấn Thành đại bại tại Biệt tài tý hon