Bản hit từng giúp BTS vượt qua Blackpink lại lập thêm kỉ lục mới

Bản hit từng giúp BTS vượt Blackpink lại giúp 7 chàng trai Big Hit có thêm cúp. Ảnh: MV.
Bản hit từng giúp BTS vượt Blackpink lại giúp 7 chàng trai Big Hit có thêm cúp. Ảnh: MV.
Bản hit từng giúp BTS vượt Blackpink lại giúp 7 chàng trai Big Hit có thêm cúp. Ảnh: MV.
Lên top