Bản hit từng giúp BTS vượt Blackpink lại có thành tích mới

BTS đang gia tăng cách biệt với Blackpink. Ảnh: Xinhua.
BTS đang gia tăng cách biệt với Blackpink. Ảnh: Xinhua.
BTS đang gia tăng cách biệt với Blackpink. Ảnh: Xinhua.
Lên top