Bản hit của Lisa - Blackpink "hạ nhiệt" trước sức hút của BTS

Ca khúc của Lisa - Blackpink "hạ nhiệt" trước sức hút của BTS. Ảnh: Xinhua.
Ca khúc của Lisa - Blackpink "hạ nhiệt" trước sức hút của BTS. Ảnh: Xinhua.
Ca khúc của Lisa - Blackpink "hạ nhiệt" trước sức hút của BTS. Ảnh: Xinhua.
Lên top