Bản cover "Độ ta không độ nàng" bằng tiếng Anh đầu tiên gây sốt MXH

Bài hát "Độ ta không độ nàng" đang gây sốt MXH. Ảnh: ST
Bài hát "Độ ta không độ nàng" đang gây sốt MXH. Ảnh: ST
Bài hát "Độ ta không độ nàng" đang gây sốt MXH. Ảnh: ST

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top