Bài học đắt giá cho giám khảo Rap Việt Rhymastic

Giám khảo Rap Việt gây tranh cãi vì phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội. Ảnh: NSCC.
Giám khảo Rap Việt gây tranh cãi vì phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội. Ảnh: NSCC.
Giám khảo Rap Việt gây tranh cãi vì phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội. Ảnh: NSCC.
Lên top