Áp lực của Tiêu Chiến trước Cung Tuấn, Nhiệt Ba với phim "đóng băng" 2 năm

Tiêu Chiến, Dương Tử kết hợp trong phim mới. Ảnh: Xinhua.
Tiêu Chiến, Dương Tử kết hợp trong phim mới. Ảnh: Xinhua.
Tiêu Chiến, Dương Tử kết hợp trong phim mới. Ảnh: Xinhua.
Lên top