Anne Hathaway hoá siêu trộm, đóng phim về COVID-19

Anna Hathaway đóng vai siêu trộm trong phim về COVID-19. Ảnh: Click.
Anna Hathaway đóng vai siêu trộm trong phim về COVID-19. Ảnh: Click.
Anna Hathaway đóng vai siêu trộm trong phim về COVID-19. Ảnh: Click.
Lên top