Ảnh hưởng dịch COVID-19, hãng phim Blue Sky tuyên bố đóng cửa

Hãng phim Blue Sky tuyên bố đóng cửa vì ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh nguồn: Xinhua.
Hãng phim Blue Sky tuyên bố đóng cửa vì ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh nguồn: Xinhua.
Hãng phim Blue Sky tuyên bố đóng cửa vì ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh nguồn: Xinhua.
Lên top