Anh em “Hoàng tử xiếc” Quốc Cơ, Quốc Nghiệp từ chối tham gia America's Got Talent 2018

Quốc Cơ, Quốc Nghiệp phá kỷ lục Guinness về chồng đầu leo bậc thang tại Tây Ban Nha cuối năm 2016.
Quốc Cơ, Quốc Nghiệp phá kỷ lục Guinness về chồng đầu leo bậc thang tại Tây Ban Nha cuối năm 2016.